Brand en explosies

In dit artikel wordt het onderdeel brand en explosies behandeld zoals onderdeel van het VCA proefexamen. Maak de proefexamens en behaal het VCA examen, waardoor je een VCA certificaat kunt ontvangen. Het certificaat wordt door vele bedrijven vereist om er werkzaam te mogen zijn.

Er zijn drie dingen nodig voor een brand.

 1. Een brandbare stof (olie, hout, gas, kleding aluminium, magnesium etc).
 2. Zuurstof (lucht bevat 21% zuurstof, soms hoger waardoor toename risico voor brand is).
 3. Een bepaalde temperatuur (Energie om brand te veroorzaken, vonk, vlam, hitte)

De brand kun je dus bestrijden door één van deze bovenstaande zaken weg te halen.

Zelfontbrandingstemperatuur = De temperatuur die zo hoog wordt dat de stof spontaan gaat branden.

 

Katalysator

Dit zorgt voor een efficiënte verbranding. Dit zit ook in een auto, die zorgt voor optimale en volledige verbranding van de brandstof.

 

Explosie

Lower explosion Limit (LEL), dit is de minimale concentratie in de lucht die kan zorgen voor een ontbranding. Denk aan benzine dampen in de lucht.

Upper explosion Limit (UEL), dit is de maximale concentratie in de lucht die kan zorgen voor een ontbranding.

Dit betekent dat alleen concentraties tussen de LEL en de UEL brandbaar/explosief zijn. Te weinig of teveel benzinedamp in de lucht kan niet ontbranden! Hoe groter het verschil tussen LEL en UEL des te explosiegevaarlijker de stof.

 

Verdamping

Vloeistof brandt niet. Het is de damp boven de vloeistof die brandt.

Vlampunt = De laagste temperatuur waarbij vloeistof verdampt om een explosief mengsel te vormen.

 

Vlampunt

Brandgevaarklassen

Lager dan 0 graden

0 = zeer licht ontvlambaar

Tussen 0 en 21 graden

1 = licht ontvlambaar

Tussen 21 en 55 graden

2 = ontvlambaar

Hoger dan 55 graden

3 = brandbaar

 

Verbrandingsgassen en rook

Rook en verbrandingsgassen zijn gevaarlijk bij een brand. Vaak zijn deze gassen giftig. Ook is de hete rook gevaarlijk. De longblaasjes verbranden, waardoor je onvoldoende zuurstof binnen krijgt. Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond.

 

 

Verbrandbevorderende stoffen

Meer zuurstof zorg voor meer brandgevaar. Denk aan lekkende zuurstofslangen bij het lassen. Peroxiden en perchloraten bevatten zuurstof (denk aan vuurwerk).

 

Brandklassen

Er zijn verschillende brandklassen (A t/m D). Hoe hoger des te meer energie er vrij komt bij de verbranding.

Klasse A = Organische stoffen: hout, papier, stof.

Klasse B = Vloeistoffen: olie, vetten, alcohol of benzine.

Klasse C = Gassen: Methaan, acetyleen of propaan.

Klasse D = Metalen: natrium, calcium of aluminium.

 

Blusmiddelen

Met de onderstaande blusmiddelen kun je de brandklassen bestrijden.

Klasse A = Water

Klasse B = Bluspoeder, lightwater (AFFF) of koolstofdioxide

Klasse C = Bluspoeder BC of ABC, gastoevoer afsluiten

Klasse D = Speciale blusmiddelen

Brand in elektrische apparatuur bijvoorbeeld kan niet geclassificeerd worden. Blusmiddelen: koolstofdioxide, zand of aangepast schuim.

 

Brand blussen doe je door één van de branddriehoek zijden weg te halen.

Brandstof weghalen

Temperatuur verlagen

Zuurstof weghalen

Ontstekingsbron weghalen

Negatieve katalyse toepassen

 

Er zijn verschillende blusmiddelen:

Droge blusmiddelen: poeder, zand of blusdeken.

Natte blusmiddelen: water, schuim of light water (AFFF)

Blusmiddelen met gas: Co2, Halon

 

Blusmiddelen

 

Water

Vooral geschikt voor klasse A brand. Door verlagen van temperatuur dooft de brand. Ook door verdampen water (stoom) is er minder zuurstof in de ruimte waardoor de brand dooft.

Elektrisch geleidend.

Olie drijft op water.

Kan bevriezen.

Chemische reacties met andere stoffen.

Gas, vloeistof en metaalbranden (B t/m D klassen) niet blusbaar met water.

 

Schuim

Vooral geschikt voor klasse B branden. Schuim komt om de brandstof te liggen, waardoor zuurstof niet kan doordringen. Ook door verdampen water (stoom) is er minder zuurstof in de ruimte waardoor de brand dooft.

Elektrisch geleidend

Schadelijk voor het milieu

AFFF = aquaeous firm forming foam (soort schuim)

Vaak in brandblusser. Brandweer mengt het ook in water.

 

Poeder

Negatieve katalystische werking = remt brandingsreactie af tussen zuurstof en brandende stof. Gebruik van poederblussers. Poeder is niet elektrische geleidend, vorstbesteding en geschikt voor binnen en buiten.

Schade bij blussen elektrische apparaten.

Geen afkoelend vermogen.

Verminderd zicht bij het blussen (stof in de lucht).

 

Zand

Sluit zuurstof af van brandstof. Zand werkt ook temperatuur verlagend. Zand blijft op brandstof liggen, waardoor brand niet opnieuw kan ontstaan.

Geschikte voor olie en benzine branden.

Erg zwaar en lastig mee te blussen.

 

Blusdeken

Sluit zuurstof af van brandstof.

Geschikt voor kleine vloeistofbranden (zoals frituurpan). Of personen die in brand staan te blussen.

Laat de deken minimaal een halfuur op de vloeistof brand liggen, anders kan de brand weer beginnen.

Kooldioxide (= Co2)

Herkenbaar aan de grote expansiekoker aan de blusser. Blusapparaat verlaagd de temperatuur.

Pas op bij gebruik ervan vanwege extreem lage temperatuur (- 80 graden) kan je brandwonden oplopen.

 

Wat doen bij brand?

 1. Eerst jezelf in veiligheid brengen.
 2. Waarschuw 112 (brandweer).
 3. Meld brand bij BHV (en sla alarm).

Vervolgens:

Mensen om je heen waarschuwen, deuren en ramen sluiten, bluspoging met meerdere mensen, blus met de wind in de rug, volg aanwijzingen op van BHV en brandweer.

Bij brandwonden: 15 minuten koelen en medische hulp inschakelen.

 

Explosiegevaar

Atmosphere explosive = ATEX (hier zijn Europese richtlijnen voor.

Explosiegevaar komt vaak voor bij chemische bedrijven, transportbedrijven (bij vervoer van chemische producten), gasproductie etc.

Explosies worden vaak veroorzaakt door vonken, hete oppervlakten of statische ontladingen.

Gebruik explosieveilig gereedschap!

PBM gebruiken = persoonlijke beschermingsmiddelen voorkomt statische ontladingen.

Gebruik geen mobiele telefoons in explosie gebieden!

 

 

 

 

https://www.oefentoets.com/cursussen/vca-proefexamen/

Wat te doen bij een verstopping in uw afvoerleiding?

Het gebeurt in elk huishouden wel eens: een verstopte afvoerleiding van de gootsteen. Het liefste schakelt u snel een loodgieter in om de verstopping te verhelpen, maar wacht hiermee. Met onderstaand stappenplan is het een fluitje van een cent om uw verstopping snel zelf te verhelpen. Komt u er niet uit? Dan kunt u altijd nog uw loodgieter inschakelen.

Stap 1: De ontstopper

De bekende rubberen ontstopper is in elk huis wel aanwezig, alleen wordt niet altijd gebruikt. Dit is het moment om de ontstopper uit uw kast te halen! De rubberen ontstopper is de makkelijkste manier om korte metten te maken met uw verstopping.

Om te beginnen laat u een laagje water in uw gootsteen lopen en sluit u de overloop af door middel van een doek. Hierna brengt u de rubberen ontstopper aan op het putje van uw gootsteen en zorgt u dat de u een aantal keer hard op en neer pompt. Na dit een aantal keer gedaan te hebben trekt u de rubberen ontstopper hard van het putje af. Deze twee stappen herhaalt u een aantal keer en controleer tussendoor of de verstopping minder wordt. Is de verstopping nog niet verholpen door de rubberen ontstopper? Lees dan de volgende stap.

Stap 2: Schoonmaken van de zwanenhals

Na het gebruiken van de ontstopper gaat u de zwanenhals van uw gootsteen schoonmaken. Om de zwanenhals schoon te maken moet u de beker van uw gootsteen los draaien. Denk er wel aan dat er vuil water vrij komt bij het losmaken. Zorg daarom dat er een emmer onder uw gootsteen staat om het vuile water op te vangen. Wanneer de verstopping niet zichtbaar is na het openen van de beker van uw gootsteen, kunt u voorzichtig met een klerenhanger o.i.d. in de leiding proberen de verstopping te vinden. De kans is groot dat u verstopping verholpen zal zijn. Is dit niet het geval? Lees dan de volgende stap.

Stap 3: ontstoppingsmiddel

Als de vorige stappen geen effect hebben gebruik dan ontstoppingsmiddel. Denk er wel aan dat de meeste middelen slecht zijn voor het milieu en uw leidingen mogelijk kunnen beschadigen. Bijvoorbeeld baking soda is een natuurlijke ontstopper die niet slecht is voor het milieu.

 

Bent u toch opzoek naar een loodgieter die uw verstopping snel en milieuvriendelijk kan verhelpen? Schakel dan SAM Loodgieter Leiden in voor snelle hulp bij uw verstopping.

http://www.samloodgieterleiden.nl/

Anbau-Veranda: Der perfekte Übergang vom Haus zum Garten

Das eigene Haus ist nie vollendet und bei der Suche nach Gestaltungsmöglichkeiten findet man immer wieder die Vorschläge für eine Anbauveranda. Doch welche Vorteile bietet eine solche Veranda und was gilt es bei der Anschaffung zu beachten? Erfahren Sie hier alles Wichtige über Veranden.

 

Was genau ist eine Veranda?

 

Mancher sieht es als Erweiterung des Hauses, andere als gemütlichen Schattenplatz im Sommer und wieder andere als kunstvollen Übergang zwischen Haus und Garten – eine Anbau-Veranda kann Vieles sein. Eine Veranda bietet sowohl einen praktischen Nutzen als auch einen optischen Mehrwert.

Praktische Vorteile einer Veranda

–        Ihr Haus erfährt einen Wertanstieg

–        Zusätzlicher Nutzraum – auch bei Regen

–        Benötigt wenig Pflege

–        Auch maßgeschneiderte Veranden erhältlich

 

Die ergreifenden Vorteile einer Veranda:

–        Holzveranden sorgen für einen natürlichen Übergang in den Garten

–        Zusätzlicher überdachter Lebensraum

–        Gemütliches Schattenplätzchen im Sommer

–        Je nach Aufbau auch in Herbst oder Winter windgeschütz im Freien entspannen

 

Wenn man von den Vorteilen einer Veranda überzeugt ist, stellt sich als nächstes die Frage: “welche passt am besten zu mir?”. Veranden werden aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Formen hergestellt. Doch welche Materialien stehen zur Wahl?

 

Pvc-Veranda

Bei der Suche nach einer möglichst günstigen Veranda erhält man schnell Vorschlage für Veranden aus Plastik. Neben dem meist günstigen Preis steht ein leichter Aufbau auf der Liste der Vorteile. Demgegenüber sind PVC-Veranden der Witterung auf Dauer nicht gewachsen. Bei einem Sturm kann es schon mal pasieren, dass die Veranda beschädigt wird oder gar wegfliegt. Zusätzlich sind Plastikveranden in der Regel massengefertigt und nicht für maßgeschneiderte Lösungen geeignet. Nicht zu vernachlässigen ist auch der optische Eindruck. Auch wenn es Manche gibt, die mit einer Plastikveranda zufrieden sind, wirkt eine Veranda aus PVC im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten optisch doch recht schlicht.

 

Aluminiumveranda

Eine Veranda aus Aluminium bietet eine längere Lebensdauer und wirkt insgesamt spürbar stabiler als PVC-Veranden. Auf der einen Seite ist sie recht pflegeleicht; auf der anderen Seite aber leider auch sehr empfindlich gegenüber Kratzern. Ob eine Aluminiumveranda optisch zum Rest des Hauses passt, ist eine Frage des Geschmacks. Während sich bei modernen Häusern die Geister scheiden, ist bei klassischen Häusern die Meinung eindeutig: klassisches Haus und Alu-Veranda passen nicht gut zusammen.

 

 

Holzveranda

Holz ist im Materialien-Vergleich der eindeutige Gewinner: leicht zu bearbeiten, langlebig, stabil und somit auch für größere Veranden geeignet. Da es ein Produkt der Natur ist, bedarf es aber hin und wieder etwas Pflege. Demgegenüber stehen aber eine lange Lebensdauer und ein natürlicher Look, der eine einladende, entspannende Atmosphäre erzeugt. Der perfekte Übergang vom wohnlichen Haus in den natürlichen Garten.

 

Interessieren Sie sich für eine Veranda? Dann empfehlen wir Ihnen definitiv eine Veranda aus Holz.

Ein maßgeschneidertes Angebot aus Holzveranden in Top-Qualität finden Sie auf https://www.lugarde.de/

 

https://www.lugarde.de/

Gartenhaus für Kinder

In der heutigen Zeit sind nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder fast ständig von Technik umgeben. Sei es Zuhause, in der Schule oder bei Treffen mit Freunden. Umso wichtiger ist es, einen Rückzugsort fernab der ständigen Erreichbarkeit zu haben. Ein Gartenhaus für Kinder ist eine sehr gute Möglichkeit, um sein Kind einfach nur Kind sein zu lassen und Entspannung zu erzeugen. Doch worauf sollte man achten, wenn man mit der Anschaffung eines Gartenhauses für Kinder liebäugelt? Folgender Beitrag soll hierfür mit Tipps und Tricks unterstützen.

Welches Gartenhaus für Kinder?

Auf der Suche nach einem geeigneten Gartenhaus als Spielzimmer für Ihre Kinder stellt sich zunächst die Frage, aus welchem Material das Gartenhaus beschaffen sein soll. Ein Gartenhaus aus Holz erhöht die Bindung mit der Natur und ebnet den Weg für die Wahrnehmung der Umwelt – und soll umweltfreundliches Verhalten fördern.

Zusätzlich ist eine natürliche Umgebung optimal um Fantasie und Kreativität freien Lauf zu lassen. Schon bei der gemeinsamen Planung des Gartenhauses und der Inneneinrichtung können die Kleinen involviert werden. Von der Wahl der Größe und der Farbe bis hin zu angebauten Außenanlagen wie Schaukeln und Rutschen.

Greifen Sie bei der Behandlung vom Gartenhaus für ihr Kind zu unschädlichen Farben und ungiftigen Lasuren. Selbstverständlich sollten diese trotzdem vor der eindringenden Feuchtigkeit schützen, damit die kleinen auch lange Freude an Ihrem neuen „Schloss“ haben.

Warum ein Gartenhaus für Kinder?

Auch Sie können hiervon profitieren. Während die Kinder sicher in ihrem eigenem Rückzugsort spielen und sich entfalten können, haben Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus für sich alleine und können auch mal die Seele baumeln lassen. So trägt ein Gartenhaus als Spielzimmer nicht nur für die Entspannung der Kinder bei.

Für welches Alter sind Spielgartenhäuser geeignet?

Gartenhäuser sind ab dem 3. Lebensjahr für Kinder geeignet. Aber auch wenn die Kinder älter werden und in die Pubertät kommen, freuen sie sich über einen gemeinsamen Rückzugsort mit Freunden. Deshalb ist für langjährige Freude im und am Gartenhaus auf die Holzqualität zu achten – oftmals ist eine größere Investition am Anfang eine Rechnung, die sich über die Jahre mehr als auszahlt.

Möchten Sie Ihren Kindern den Traum von einer Gartenoase erfüllen, an die sich die Kleinen später mit Wohlbehagen erinnern? Gartenhäuser in Qualität, die Kindertoben jahrelang aushält finden Sie auf https://www.lugarde.de/

https://www.lugarde.de/

Voordeel van uitbesteding in de bouwsector

Ondernemen in de bouwsector kan een moeilijke kwestie zijn, in de bouwsector zijn er namelijk meer regels dan in de meeste andere sectoren. Deze regels betekenen maar geen voordeel voor de ondernemers, maar zijn net eerder een obstakel. Ze leggen vanalles op, terwijl ze voor de ondernemer niet veel opleveren. Hierdoor worden vaak als beperkend gezien in plaats van nuttig. Een klimaat met minder regels, maakt het makkelijker voor de ondernemer.

Naast de normale wetgeving, geldt er voor bedrijven ook een CAO wetgeving. Dit is een specifieke wetgeving met afspraken per sector. De CAO-bouw is dus een van de CAO’s met de sterkste regelgeving. Dit maakt het niet altijd even gemakkelijk voor ondernemers om steeds in orde te zijn met alle regelgeving en formaliteiten.

Ondernemers met een passie voor bouw hoeven echter niet afgeschrikt te worden hierdoor. Zo zijn er veel advieskantoren die alle nodige kennis hebben om bedrijven te helpen aan deze CAO wetgeving te voldoen. Ze geven alle consultancy die nodig is zodat het bouwbedrijf alles kan beheren volgens de wetgeving. Daarnaast zijn er ook kantoren aan wie bouwbedrijven hun beheer kunnen uitbesteden. Dit kan om aan de CAO wetgeving voor bouw te voldoen, maar ook voor andere doeleinden zoals werkkostenregeling of loonadministratie. Tegenwoordig kan een bedrijf zowat alles van administratie en registratie uitbesteden, maar het is belangrijk wel een goed evenwicht hierin te vinden. Door een weloverwogen keuze in welke onderdelen een bedrijf wil en kan uitbesteden en welke partner het meest geschikt is om deze onderdelen voor hun te beheren, kan een bedrijf een efficiëntere bedrijfsvoering bekomen. Het bespaart tijd die nu aan andere zaken besteed kan worden en geld gaat nu naar een efficiënter beheer. Doordat het service bureau gespecialiseerd is in de uitbesteedde kwestie, kan er veel aan het bedrijfsonderdeel verbeterd worden wat uiteindelijk gunstig zal zijn voor het hele bedrijf.

http://www.cbbs.nl

Het doel van productcodes

Coding and marking zijn ondertussen een must voor alle soorten sectoren, of het nu in de drank- en voedingsindustrie is of voor consumptiegoederen, coding is onmisbaar. In elke industrie gelden er coderingsverplichtingen, daarnaast is coderen essentieel binnen het bedrijf zelf voor bijvoorbeeld kwaliteitscontroles, de traceerbaarheid van het product en voor klantenadvies.

Een product wordt gecodeerd met een productcode: een uniek nummer dat verwijst naar één specifiek product. De Engelse term ervoor is SKU, de afkorting van Stock Keeping Unit. De productcode moet dus zo gemaakt zijn dat ze verwijst naar één specifiek product, de code moet alle info over dat product bevatten. Bijvoorbeeld bij een kledingwinkel is er dan één code voor het product “H&M dames hemd wit 36 19,95”, de code verwijst dan naar een hemd van de damesafdeling van H&M in de kleur wit, in maat 36 en dat €19,95 kost, er is geen verwarring meer mogelijk.

Er geldt geen standaard voor deze nummers, elk bedrijf beslist dus zelf hoe het zijn productcodes opbouwt. Het is wel belangrijk om goed bij de beslissing stil te staan, een juist gekozen coderingssysteem draagt bij aan een efficiënte productflow binnen het bedrijf, een fout gekozen code of het later nog veranderen van de codes is daarentegen nefast hiervoor.

Het uiteindelijk doel van elk bedrijf is natuurlijk zijn producten verkopen, daarvoor wordt de productcode vaak aan een barcode gekoppeld. Elke productcode krijgt dan ook een unieke barcode die ingescand kan worden voor verkoop. In sommige gevallen geldt een barcode ook voor een grotere lijn producten, maar dit is ook aan het bedrijf zelf te bepalen. Tegenwoordig wordt er ook vaak met QR codes gewerkt, dit is dan met hetzelfde principe: voor elk product wordt een specifieke QR code ontworpen die men kan inscannen. Met een QR code printer bevestigd op elke plaats waar productidentificatie nodig is.

http://www.kba-metronic.com/nl/

Haal de natuur in huis met een eiken boomstamtafel

Steeds vaker zien we op interieurgebied een landelijke sfeer terugkomen. Een eiken boomstamtafel mag dan niet ontbreken. Ook in moderne woonstijlen past deze tafel perfect. Houten tafels zijn altijd gemaakt van een boomstam, maar bij deze tafels is dat ook echt goed te zien. Wilt u ook een beetje natuur in huis halen en een eiken boomstamtafel als eye-catcher? We geven u graag wat tips voor de aankoop.

De ideale plek

Het is raadzaam vooraf te bedenken waar u de eiken boomstamtafel wilt gaan plaatsen. Men kiest doorgaans voor de woonkamer een iets grotere variant dan voor in de keuken. Bij de Eikentafelfabriek vindt u diverse afmetingen eiken boomstamtafels. Houd ook rekening met het soort stoelen en andere accessoires. Zo speelt de extra ruimte voor de stoelen ook een rol. U kunt doorgaan uitgaan van één meter ruimte naar achteren per stoel. Let erop dat de stoelen qua hoogte goed passen onder de tafel.

Model

In de webshop van de Eikentafelfabriek vindt u diverse modellen eiken boomstamtafels. Vooral in het onderstel van de tafel is veel keuze. Gaat u voor het robuuste Libra model met stalen U-poot, een onderstel in vorm van een kruis of een witte taps toelopende poot? Alle eiken tafels zijn gemaakt van 100% Europees eiken. Dankzij al deze keuzemogelijk vindt u gegarandeerd een exemplaar dat voldoet aan uw wensen.

Onderhoud

Als u eenmaal zo’n prachtige eiken boomstamtafel in huis heeft wilt u daar natuurlijk zo lang mogelijk plezier van beleven. Goed onderhoud is dan van belang. Gebruik bij houten tafels altijd onderzetters om vlekken te voorkomen. Schommelingen in temperatuur zijn van invloed op hout. Het hout kan hierdoor namelijk gaan werken waardoor scheurtjes ontstaan. zorg ervoor dat het hout nooit nat wordt. Reinig uw tafel nooit met schoonmaakmiddelen, maar gebruik een droge of licht vochtige doek.

https://www.eikentafelfabriek.nl/

Vlas kopen? Ontvang professioneel advies van de specialist

Wilt u kwaliteit en service ontvangen, ga dan vlas bestellen bij Sanders Fourage. Dan weet u zeker dat u op de juiste manier wordt geholpen. Want u wilt natuurlijk een uitstekend product kopen dat u als bodembedekking in uw stallen kunt gebruiken. Kies dan ook voor een leverancier die een groot netwerk heeft opgebouwd. Daardoor zijn zij verzekerd van een constante zaagselom aan zaagsel en vlas waardoor u nooit zonder komt te zitten. Een bedrijf dat u kan adviseren of u beter vlas of zaagsel kunt kopen is dan ook mooi meegenomen. Een leverancier die een beetje met u meedenkt, dat is belangrijk! En natuurlijk altijd met de garantie, niet goed, geld terug!

Maak het uzelf gemakkelijk door vlas te kopen als bodembedekker voor de stal

Werkt u in de agrarische sector? Dan wilt u vast wel eens vlas kopen. Dit kunt u namelijk perfect gebruiken in uw bedrijf. Vlas wordt steeds vaker gebruikt als een bodembedekker voor de stallen van bijvoorbeeld paardenhouderijen. Dat is ook niet zo verwonderlijk omdat u door vlas te kopen een hoop tijd kunt besparen. Het uitmesten van de stallen is een stuk sneller gebeurd omdat u alleen de vochtige delen hoeft te verwijderen, de rest kan gewoon blijven liggen. Vlas absorbeert vocht erg goed waardoor het grootste gedeelte droog blijft. Bij de juiste leverancier kunt u zowel vlas als zaagsel kopen in grote hoeveelheden die het bedrijf met behulp van eigen middelen bij u af komt leveren. Dat wordt gedaan met een vrachtwagen, maar op locatie kunnen de balen met een meeneemheftruck op de juiste plaats worden gezet.

Bij een goede leverancier kunt u verschillende soorten zaagsel kopen

Verschillende soorten zaagsel kopen, dat kan bij de specialist. En dat is handig, want de diverse soorten zijn voor verschillende soorten dieren geschikt. Zo kunt u kiezen uit bijvoorbeeld tarwezaagsel en gerstezaagsel, maar u kunt ook vlas kopen en andere vergelijkbare producten. Een specialist beschikt daarnaast over eigen transportmiddelen zodat u uw bestelling niet zelf op hoeft te halen. Bij de levering heeft de chauffeur een speciale vochtmeter bij zich waarmee gemeten kan worden of het vochtgehalte in het zaagsel niet te hoog is. Een te hoog vochtgehalte kan namelijk zorgen voor schimmel in het zaagsel en daardoor kunnen dieren ziek worden. Bij een groothandel kunt u zaagsel bestellen vanaf ongeveer 5000 kilogram.

Entresolvloeren

Entresolvloeren

De juiste entresolvloer voor uw branche vindt u bij Nolte. Bij Nolte weten we namelijk als geen ander dat een entresolvloer plaatsen maatwerk is en dat uw wensen en eisen altijd voorop moeten staan bij de aanschaf van een entresolvloer. Graag creëren we meer ruimte voor u, zonder dat u hoeft te investeren in een dure verbouwing of verhuizing. Ontdek de mogelijkheden!

De voordelen van entresolvloeren

Kiezen voor een entresolvloer brengt talloze voordelen met zich mee voor uw onderneming. Zo is een entresolvloer:

 • energiebesparend;
 • geschikt voor iedere branche;
 • aantrekkelijk in kosten;
 • gemakkelijk uit te breiden;
 • gemakkelijk te demonteren;
 • beschikbaar in diverse soorten en afmetingen.

Entresolvloer, mezzaninevloer, tussenvloer, bordes; de benaming maakt niet uit, u profiteert bij elke vloer van de vele voordelen die de oplossing met zich meebrengt. Met een dergelijke oplossing kunt u tot wel een verdubbeling van uw opslagruimte zorgen!

Waarom een entresolvloer van Nolte?

Bij Nolte vindt u ervaren specialisten die al jarenlang ruimte-uitbreidende oplossingen creëren voor een uiteenlopend klantenbestand. Wij ontwerpen, produceren, leveren en monteren onze entresolvloeren door heel Nederland (vakmanschap!) en leveren daarnaast in heel Europa. De technische mogelijkheden zijn divers dankzij de unieke koudgewalste profielen waarmee wij werken. Ons assortiment bevat veel verschillende profielen biedt op die manier de juiste oplossing voor elke toepasisng.

Verrijk uw magazijn met een entresolvloer!

Elke situatie is anders, weten wij bij Nolte. Daarom kunt u bij ons terecht voor maatwerk van de hoogste kwaliteit. Ook voor uw magazijn kunnen wij flinke ruimte-uitbreiding creëren. Wacht daarom niet langer en vraag vandaag nog een adviesgesprek aan met één van onze specialisten, zodat ook u binnenkort profiteert van de talloze voordelen van een entresolvloer!

https://www.nolteopslagsystemen.nl/

Entresolvloer kosten

Entresolvloer kosten

Denkt u bij ruimte-uitbreiding in uw magazijn of bedrijfspand direct aan een dure verbouwing of verhuizing? Ontdek dan snel de oplossingen van Nolte, want bij ons vindt u aantrekkelijk geprijsde oplossingen zónder dat een verbouwing of verhuizing nodig is! Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van een entresolvloer. Entresolvloeren kosten in vergelijking met andere oplossingen veel minder én bieden u talloze voordelen. Het beste van twee werelden!

Geld besparen met een entresolvloer

Het mooie aan een entresolvloer is dat deze zichzelf terug verdient. En snel ook, want het duurt nooit langer dan twee jaar en in sommige gevallen zelfs slechts zestien maanden. De prijs is natuurlijk afhankelijk van verschillende factoren zoals het draagvermogen, de kolomafstanden en het materiaalsoort. Bij Nolte bent u verzekerd van een zeer goede kwaliteit van het materiaal en is uw entresolvloer altijd voorzien van een CE-keurmerk. U voldoet dus altijd aan de vastgestelde veiligheidsnormen.

De juiste entresolvloer voor uw magazijn

Voor de prijs van een entresolvloer geldt: hoe kleiner de kolomafstand, hoe lager de prijs. Echter is het natuurlijk van belang dat de entresolvloer optimaal passend is voor uw magazijn. Het is daarom niet altijd verstandig om voor een hele kleine kolomafstand te kiezen. Nolte adviseert u hier graag in, zodat u verzekerd bent van optimale ruimte-uitbreiding tegen de scherpste prijs. Bovendien maakt het modulaire bouwsysteem de entresolvloer zeer gemakkelijk uit te breiden en te demonteren op een later moment. Een entresolvloer is op die manier een investering voor nu én voor de toekomst.

Kiezen voor een entresolvloer

Behoefte aan advies van een specialist om uw magazijn optimaal in te richten? Bij Nolte staan we voor u klaar. We vertellen u graag meer over de vele toepassingen die mogelijk zijn met een entresolvloer, zodat ook u kunt profiteren van de voordelen van een entresolvloer.

https://www.entresolvloeren.nl/